“Thương trường là chiến trường” là sấm ngôn trong ngành kinh doanh. Việc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ngày càng nhiều khiến cho việc cạnh tranh về giá cả cao hơn bao giờ hết. Để giảm chi phí vận chuyển các loại xe tải vận chuyển hàng chục đến hàng […]